Ubytovací řád


MEZI POVINNOSTI HOSTA PATŘÍ:

  • dodržování nočního klidu mezi 22:00 hodinou a 6:00 hodinou,
  • dodržování zákazu kouření v chatě,
  • domácí mazlíček pouze po dohodě s tím, že bude mít svůj vlastní pelíšek. Mazlíček nepatří do postele a bazénu.
  • dodržování hygienických předpisů, čistoty a pořádku v chatě,
  • předcházení vzniku jakýchkoli škod na chatě, jejím zařízení a vybavení,
  • dodržování zákazu manipulace s vodovodními a topnými zařízeními a při používání elektrických zařízení dbát zvýšené opatrnosti a poté je vypnout a vyjmout ze zdroje energie,
  • ihned oznámit zjištěné závady v chatě.


Při ukončení pobytu je host povinen předat chatku ve stavu, v jakém ji převzal.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.